• 16 januari 2023
  • Leestijd: 6 minuten

Multidisciplinair werken: deze docenten vertellen waarom

TechRules MultidisciplinairWerken

Samenwerken in een multidisciplinair team: de een krijgt daar de kriebels van, de ander profiteert van de meerwaarde. Het werken in projectteams en denken vanuit meerdere functieprofielen wordt in de hightech wereld steeds populairder. Toch lopen teams tegen uitdagingen aan op het gebied van communicatie over de verschillende wensen en eisen. Een product heeft immers meer nodig dan enkele functionaliteiten en ontwerpeisen. Meerdere medewerkers in een bedrijf werken aan het product, van de mechanicus tot aan de systems engineer en van de salesmanager tot aan de klantenservice. Hoe ga je om met het werken in een multidisciplinair team én hoe leid je jouw project tot een succes?

Technologie versus én skills

Graag stellen we docenten Erik Puik en Jos Gunsing voor de cursussen over Systems engineering aan je voor. Deze docenten hebben in hoge mate oog voor de technologische eisen die een product vereist, maar begrijpen maar al te goed dat de communicatieve vaardigheden bij het werken in een projectteam steeds belangrijker worden. Technologie en skills komen daardoor meer in balans. (of: dichter bij elkaar). Om deze reden hebben onze docenten, samen met Rini Zwikker, de cursus Systems engineer voor engineers opgezet. In deze blog vertellen zij je meer over hun ervaring met hightech systeemontwikkeling en het werken in een multidisciplinair team.

Afhankelijkheden bij het oplossen van problemen

Problemen zien we in de markt maar al teveel en het woord problemen geeft ook de ernst van de zaak aan. “Wij denken daarom liever in uitdagingen. Zeker wanneer je met meerdere collega’s betrokken bent bij een project én dus afhankelijk bent van elkaars prestaties en communicatieve vaardigheden. Ik zie dat het samenwerken in een multidisciplinair team bij technische bedrijven vaak mis gaat. Men benadert de problematiek vanuit een eigen perspectief, terwijl er betere oplossingen mogelijk zijn wanneer je over je eigen discipline durft heen te kijken. Genoeg aanleiding voor mij om samen met Jos en Rini na te denken over een manier om onze kennis met de markt te delen’’, aldus Erik.

Praktijk en toepassingsmogelijkheden centraal

‘’Learning by doing staat centraal als je het mij vraagt’’, vervolgt Erik. “We benaderen de praktijk natuurlijk altijd vanuit een theoretische basis. De uitgangspunten van systems engineering zijn overigens relatief eenvoudig, alleen vereist het toepassen wel enige ervaring. Tijdens de cursus begeleid ik de cursisten zo goed mogelijk totdat ze dit zelf kunnen.”

Learning by doing staat centraal” Erik Puik

Juist doordat de cursus zich, naast kennisoverdracht, toespitst op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, biedt het de cursist een soort van röntgenzicht. Vanuit deze invalshoek kun je systemen doorlichten en vervolgens heel snel de vinger op de zere plek leggen. ‘’Het grote voordeel van soft skills is, dat de systems engineer zijn projectteam kan meenemen in de vraag hoe de ontwerpkeuzes te optimaliseren. De soft skills zijn cruciaal om dit proces efficiënt, begripvol en projectmatig in te richten. Systems engineering vraagt namelijk om een teamprestatie’’, aldus Jos. 

Is multidisciplinair werken dan écht zo belangrijk?

“Een belangrijk aspect van multidisciplinaire systeem realisatie heeft te maken met wat de naam eigenlijk al zegt: het werken in een multidisciplinair team. In de branche horen we vragen terug als: Hoe gaat de mechanicus uit mijn team begrijpen wat mijn eisen zijn? En hoe vertaal ik de eisen van de mechanicus naar mijn eigen project?”

‘’Het vertrekpunt is het centraal stellen van het probleem zonder meteen naar oplossingen te kijken. De specificaties van de mechanicus en de software engineer komen voort uit dezelfde probleemstelling’’, aldus Erik. “Laten we dan ook starten met dat centrale probleem. In de praktijk nemen we die stap vaak te snel of slaan deze zelfs over. Met discipline en communicatieve vaardigheden voorkom je dat je meteen technologisch de diepte ingaat.”

In detail de specificaties voor een andere discipline begrijpen is niet altijd nodig, maar het werken vanuit een gezamenlijk gedragen beeld helpt al geweldig” Jos Gunsing

Het is belangrijk dat je durft te kijken vanuit de detailimpact van de eisen die jij stelt binnen jouw eigen discipline. Je houdt je echt bezig met: Wat betekenen mijn eisen voor datgene wat mijn projectleden moeten ontwerpen, bedenken of uitvoeren. Je leert om vanuit je eigen discipline de optredende problemen te vertalen tot de invloed op een van de functies; vanuit die invalshoek kun je beiden nadenken over oplossingen en deze inbrengen. ‘’In detail de specificaties voor een andere discipline begrijpen is niet altijd nodig, maar het werken vanuit een gezamenlijk gedragen beeld helpt al geweldig’’, aldus Jos Gunsing. “Al vraagt deze manier van denken en werken wél om bepaalde communicatieve vaardigheden en daar oefenen we tijdens de cursus graag mee. Bewust én onbewust.”

Do’s en don’ts om oplossingsgericht te werken

Uiteindelijk willen we dat de cursisten naar huis gaan met een goed gevulde rugzak aan communicatieve vaardigheden. Of dit is gelukt, tonen de cursisten aan het einde van de cursus met de presentatie van hun groepscase. ‘’We zijn daarbij heel streng. Gelukkig zijn de cursisten tegen die tijd behoorlijk scherp, analytisch en fanatiek ingesteld. Een enkele keer lezen zij ons de les én daar geniet ik van,’’ aldus Erik. “De groepscase kunnen de cursisten daarna direct toepassen in hun multidisciplinaire team bij de werkgever.”

Wat is het verschil tussen Systems engineering en Systems engineering voor engineers

De Mikrocentrum mailbox wordt overstelpt met de vraag “Welke cursus kan ik het beste volgen als ik aan de slag wil gaan met systems engineering?” Eigenlijk is dat heel simpel onder te verdelen in functiegebieden: in de cursus Systems engineering ligt de nadruk op system lead en de systemarchitect in wording, en niet op de projectmatige benadering. De cursus Systems engineering voor engineers richt zich primair op de deelnemers in een projectgroep waarbij meerdere disciplines tot één oplossing moeten komen die voor iedereen werkt,’’ aldus Jos.

Over onze docenten

De prettige samenwerkingsrelatie met Erik en Mikrocentrum gaat al meer dan twintig jaar terug. Erik werkte toen vanuit TNO en organiseerde samen met ons themadagen. Inmiddels is Erik ook betrokken bij meer van onze projecten. Denk daarbij aan de Precisiebeurs, waarin hij het afgelopen jaar nog zitting nam in de jury tijdens het Young Talent Program.

Jos is net als Erik ook al enorm lang betrokken bij Mikrocentrum. Tien jaar lang heeft hij samen met veel bedrijven en onderwijsinstellingen onderzoek gedaan naar de behoefte aan systems engineering onderwijs. Vanuit daar zag hij een mooie kans om in te stappen op onze vraag om aan de slag te gaan met een cursus die aansluit bij de behoefte van slim en goed werken in een multidisciplinair team.

Cursussen voor de hightech- en maakindustrie

Met ruim 170 kort cyclische cursussen, trainingen en workshops bieden we voor iedereen met een hart voor technologie een passende opleiding

Bekijk het cursusoverzicht