In al onze activiteiten staat het vergroten van kennis en het bij elkaar brengen van de juiste mensen om samen de technologie van de toekomst te realiseren. Mikrocentrum is daarom actief betrokken bij diverse kennisclusters en communities binnen de hightech en maakindustrie met als doel innovatie binnen een technologisch thema of vakgebied te accelereren. Deze clusters en communities komen een aantal keer per jaar samen om onderling kennis uit te wisselen en gezamenlijk acties te ondernemen of projecten op te pakken. Een overzicht van de kennisclusters en communities waar Mikrocentrum actief bij betrokken is.