• 28 april 2016
  • Leestijd: 5 minuten

In 5 minuten up-to-date over de BBL opleiding Spuitgieten

In 5 minuten up to date over de BBL opleiding spuitgieten

Als werkgever weet u dat het lastig is om een goed opgeleide allround spuitgiet medewerker te vinden én te behouden. De arbeidsmarkt biedt momenteel echter veel mogelijkheden omdat er een groot aantal zij-instromers beschikbaar zijn. In dit artikel beantwoorden we enkele veelgestelde vragen.

Wat kan mijn medewerker aan het einde van de opleiding?

De medewerker wordt een vakspecialist spuitgieten. Hij/zij kent niet alleen het proces maar ook de disciplines daar omheen.

Wat is de inhoud van de opleiding?

Naast rekenen, procesbeheersing, kunststofkennis, spuitgiet theorie en praktijk komen ook onderwerpen aan bod als Lean Six Sigma, automatisering en robotisering, Statistische Proces Controle (SPC), kwaliteitsmeting, veilig werken en probleemanalyse. Alle modules worden afzonderlijk getoetst.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding heeft een looptijd van 2 jaar en de lesstof is opgedeeld in 10 blokken, dus per leerjaar 5 blokken. Ieder blok bestaat uit 8 dagdelen van minimaal 5 uur.
De totale studiebelasting bedraagt minimaal 200 uur begeleid onderwijs en 610 uur beroepspraktijkvorming (BPV).

Wat maakt deze opleiding uniek?

In het eerste leerjaar kan de deelnemer het landelijk erkende NRK-diploma Spuitgieten 1 en NRK-diploma Spuitgieten 2 behalen. Gedurende het 2e leerjaar krijgen ze het getuigschrift Probleemanalyse bij spuitgieten. Dus binnen de opleiding behaalt de leerling vakdiploma’s en getuigschriften.

Hoe kom ik aan een geschikte leerling?

Mikrocentrum en Summa College bieden de mogelijkheid om de werving en selectie voor het bedrijf te doen en presenteren vervolgens een kandidaat uit de regio. Daarna volgt er een stage van twee weken. Tijdens de selectie doorloopt de potentiële leerling een aantal testen waaruit zijn/haar startniveau blijkt. Eventueel kunnen we een kort bijscholingsprogramma inzetten.

Welke eisen worden er verder gesteld aan de leerling?

De leerling moet een afgeronde vooropleiding hebben op minimaal VMBO-niveau, de Nederlandse taal beheersen en goed gemotiveerd zijn.

Overeenkomst

Voordat de leerling met de opleiding kan starten moet er eerst sprake zijn van een arbeidsovereenkomst met het bedrijf. Dit kan bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst zijn voor bepaalde tijd. Daarnaast wordt er nog ook een leerwerk-overeenkomst afgesloten, de formele overeenkomst tussen de leerling, de werkgever en de opleider.

Welk salaris moet ik de leerling betalen?

Het wettelijke minimumloon is van toepassing. Maar de werkgever is natuurlijk vrij om meer te bieden. Zeker als de leerling tijdens de opleiding mooie resultaten laat zien die het bedrijf verder brengen.

Wat als de leerling wil stoppen tijdens het traject?

Door een intensieve begeleiding en veel contactmomenten worden dit soort zaken in een vroeg stadium gesignaleerd. Vervolgens proberen we, in goed overleg, vroegtijdig afhaken te voorkomen.

Zijn er voor de leerling kosten verbonden als hij/zij vroegtijdig met het traject wil stoppen?

Ja, hier zijn voor de leerling kosten aan verbonden. Dit wordt ook vastgelegd in de leerwerk-overeenkomst. Het is niet vrijblijvend.

Hoe vaak gaat de leerling naar school?

De leerling gaat 1 dag in de week naar school. Dit is in principe op de maandag.

Waar gaat de leerling naar school?

De lessen vinden plaats bij Summa College, op locatie precisietechnologie. Bij Mikrocentrum is dat in het spuitgietlokaal. Mikrocentrum beschikt over een spuitgietpracticum met 2 moderne spuitgietmachines, 18 spuitgietmatrijzen, diverse soorten grondstoffen, meetmiddelen, etc. Beide locaties zijn in het centrum van Eindhoven en goed bereikbaar per openbaar vervoer.

Met welke spuitgietmachines wordt er gewerkt tijdens de praktijklessen?

Er wordt gewerkt met een ARBURG Allrounder 270S met Selogica besturing en een ENGEL Victory 200/50 SPEX met CC300 besturing.

Hoeveel thuisstudie of huiswerk krijgt de leerling?

De leerling steekt tijd in de voorbereiding van lessen en uitwerking van opdrachten voor in het portfolio. Na de reguliere les is er het zogenaamde openleercentrum (OLC) waarbij de leerling onder begeleiding van de docent aan zijn/haar opdrachten kan werken. Daarnaast ongeveer 2 uur per week zelfstudie/huiswerk.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om als bedrijf een BBL-leerling aan te nemen?

Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn.

Hoe word ik een erkend leerbedrijf?

De deelnemer moet bij u het beroep kunnen uitoefenen waarvoor hij/zij een opleiding volgt. Als leerbedrijf dient u in staat te zijn om de deelnemer opdrachten te laten vervullen die hij/zij nodig heeft om aan de eindtermen via tussentijdse toetsen te kunnen voldoen.

Daarnaast dient uw bedrijf de nodige faciliteiten te bieden, zoals een praktijkbegeleider die vakinhoudelijke kennis goed kan overdragen en contact houdt met de school. We werken met een praktijkleerplan om de deelnemer gestructureerd op te leiden. U als bedrijf dient tijd, ruimte en middelen vrij te maken voor de opleiding. De tijdsinvestering is ongeveer 2 uur per week.

Door welke organisatie wordt het leerbedrijf erkend?

Zie hiervoor de informatie Erkend leerbedrijf worden van SBB.

Zijn er financiële voordelen als ik een BBL-er aanneem?

Ja, er zijn momenteel een aantal zeer interessante subsidies beschikbaar zoals de subsidieregeling praktijkleren. Maar vaak zijn er meerdere regelingen van toepassing. Dus het is zaak om dit samen met de opleidingsmanagers uit te zoeken.

Het team in mijn bedrijf is op dit moment compleet en ik wil wachten met deelnemen, kan dat?

Natuurlijk bent u ondernemer en kijkt u scherp naar de kosten. Deze situatie is natuurlijk een momentopname en het opleidingstraject duurt 2 jaar. Investeren in de toekomst loont altijd. Het blijkt soms zelfs mogelijk om vrijwel kostenneutraal op te leiden.

Wat als de opleiding is afgerond en de leerling vertrekt naar een andere werkgever?

Dat zou natuurlijk erg jammer zijn. Het is mogelijk om kostenverrekening van de opleiding, bijvoorbeeld via een staffel, op te nemen in het arbeidscontract. Werknemers kunnen altijd vertrekken. Daarom is het zinvol om als leerbedrijf voor een medewerker aantrekkelijk te blijven. Binden en boeien. Een opleiding hoort daar ook bij, naast goede (secundaire)arbeidsvoorwaarden en carrière perspectief.

Benieuwd naar de cursussen in Spuitgieten?

Met de vormgevingstechniek spuitgieten worden producten gevormd door gesmolten kunststof onder hoge druk in een vorm te spuiten en af te laten koelen. Spuitgieten is een cyclisch proces waarbij het eindproduct via robottechniek uitgenomen wordt.

Bekijk ons aanbod hier

Over de schrijver

Barend Blom

Barend Blom

Programmamanager Opleidingen | Mikrocentrum