Leer hoe u een goede technische rapportage of handleiding schrijft

Het schrijven van een doelgericht, volledig en begrijpelijk technisch rapport/handleiding is best lastig. Wist u dat een goede structuur de basis is voor een makkelijk leesbaar rapport? Velen over- of onderschatten de voorkennis van de lezer, waardoor het rapport onvolledig wordt of juist te gedetailleerd en te lang. Rapporteren is een vak dat u kunt leren! Onze docent is een expert op het gebied van het schrijven van technische rapporten/handleidingen en spreekt uw technische taal.

Een vaak onderschatte taak in projecten is de schriftelijke rapportage van de bevindingen. Of een tekst volledig, goed leesbaar en overzichtelijk is, hangt echter af van de wijze waarop deze informatie is gestructureerd. Dit geldt voor zowel het schrijven van rapportages als handleidingen. Kortom: structureren is essentieel om de opgedane kennis op de juiste wijze over te brengen naar anderen. Het voorkomt bovendien interpretatiefouten en kostbare, tijdrovende discussies. Bovendien moeten handleidingen voldoen aan verschillende eisen, normen en richtlijnen, zoals Europese richtlijnen, de wet van Productaansprakelijkheid en de Arbowetgeving. Al deze aspecten komen aan bod tijdens onze trainingen op het gebied van schrijftelijke vaardigheden.

Schriftelijke vaardigheden

Cursussen op het gebied van Schriftelijke vaardigheden