Bereik nauwkeurige en actuele statistieken in combinatie met het veranderende datalandschap met statistical engineering

Het systematisch integreren van statistische concepten, methodieken en tools met als doel problemen in processen duurzaam op te lossen; dat is systems engineering. Statistische procesbeheersing en het op statistische basis opzetten en uitvoeren van experimenten helpen u dit te realiseren. Hierbij is een goede basis in rekenvaardigheden essentieel. 

Overal in de samenleving groeit de vraag naar betrouwbare data voor onderbouwing en verantwoording van besluitvorming. Daarom wordt statistiek gezien als de wetenschap die zich bezighoudt met het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van kwantitatieve gegevens. Ook vanuit engineering vraagt men steeds meer naar nauwkeurige en actuele statistieken in combinatie met het veranderende datalandschap. Dit vraagt bedrijven om zich te blijven ontwikkelen om steeds efficiënter en met zo min mogelijk administratieve lasten statistieken te produceren. 

Ga aan de slag met systems engineering en leg een stevige basis tijdens onze cursussen op het gebied van SPC, Design of Experiments en rekenvaardigheden.

statistical engineering spc

Cursussen op het gebied van Statistical engineering

Blogs en Nieuws