De missie is duidelijk: een klimaatneutraal Nederland in 2050. Om dat voor elkaar te krijgen heeft het kabinet onlangs het beleidsprogramma klimaat gepresenteerd. Hiermee verhoogt het kabinet haar klimaatambities en wordt duidelijk welke transities tractie moeten krijgen om onze CO2-uitstoot in 2030 met 55% omlaag te brengen - om vervolgens twintig jaar volledig klimaatneutraal te zijn.

Hier ligt een belangrijke rol voor de Nederlandse hightech- en maakindustrie. Kennis, skills en technologie zijn hard nodig zijn om samen een duurzame omslag te maken. Met Climate & sustainability als overkoepelend thema kunnen Mikrocentrum en haar leden op meerdere vlakken positief bijdragen aan de klimaatdoelstellingen.