Bereik een aanzienlijke verlaging van de gasdruk binnen een ruimte met vacuümtechnologie

Vacuümtechnologie omvat alle technische aspecten die je kunt toepassen om de gasdruk binnen ruimte aanzienlijk te verlagen tot kleiner dan 1 atmosfeer (1 bar). Om een vacuüm te bereiken kunnen diverse typen vacuümpompen in worden gezet. Wanneer je kennis maakt met het fenomeen vacuüm, dan krijg je te maken met aspecten als drukgebied en -meters, materiaalgebruik, pompprincipes, componenten, reinheid, ontgassing en assemblage.  

Vacuümtechnologie wordt binnen de industrie voornamelijk toegepast om onderdruk te creëren, om damp te verwijderen of om een vermindering in chemische en/of fysische reacties, energie overdacht of wrijving te realiseren. In al deze doelen staat het aanzienlijk verlagen van de gasdruk binnen een ruimte centraal. Wil je aan de slag met vacuümtechnologie? Een goede basis en toepassing ervan leert je tijdens onze cursussen en evenementen.

vacuumtechnologie

Cursussen op het gebied van Vacuumtechnologie