Algemene voorwaarden

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

Op het High Tech Platform zijn de Algemene Voorwaarden Mikrocentrum van toepassing.