Wanneer jij, of je werkgever jou bij Mikrocentrum inschrijft voor een activiteit, contact met ons opneemt via een formulier of iets op onze website(s) download, dan vragen we naar (jouw) persoonsgegevens. Graag vertellen we je met deze privacy policy, voor welk(e) doeleinde(n) we dit doen en waarom wij menen daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Deze policy is in lijn met de richtlijnen volgens de GDPR en van toepassing op alle activiteiten van Stichting Mikrocentrum Nederland. Mikrocentrum Opleidingen B.V. en Mikrocentrum Activiteiten B.V. zijn de verantwoordelijken voor de verwerking van deze gegevens. Zij zijn gevestigd aan de De Run 1115, 5503 LB Veldhoven. Heb je het lezen nog vragen, neem dan contact met ons op via service@mikrocentrum.nl.

Privacy statement

1. Waarborgen privacy

Het waarborgen van de privacy en gegevens van onze bezoekers vinden wij van groot belang. Daarom zorgen we ervoor dat jouw gegevens worden beveiligd en bewaakt tegen misbruik en ongeautoriseerde partijen. Mikrocentrum bewaart je gegevens zolang deze gegevens relevant zijn in verband met de doeleinden als beschreven bij punt 3, 4 en 5.

2. Klachtrecht

Mocht je ontevreden zijn over de manier waarop wij met je persoonsgegevens omgaan, neem dan contact op met ons serviceloket via service@mikrocentrum.nl of telefonisch: 040-269 99 11. Daarnaast staat het je vrij om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen.

3. Waarvoor gebruiken we jouw persoonsgegevens?

We gebruiken de gegevens om je te informeren over ons productaanbod, om onze relevante diensten te verbeteren en om een goede uitvoering van onze opleidingen, themadagen en beurzen mogelijk te maken. Daarbij kun je denken aan het (automatisch) invullen van inschrijfformulieren, het maken van badges, de aanmelding voor parkeerplaatsen, afhandeling van cursussen en het toesturen van online nieuwsbrieven en/of post (na toestemming) et cetera.

4. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we?

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Jouw voor- en achternaam: wij hechten veel waarde aan persoonlijke communicatie. Daarom vragen we naar je voor- en achternaam. Bovendien gebruiken we deze op jouw badge bij een evenement en op de deelnamelijst van een cursus. Voor marketingdoeleinden gebruiken we je naam om je persoonlijk aan te spreken.
 • Jouw e-mailadres: wij vragen jouw e-mailadres om met je te communiceren over de voortgang van een cursus of een evenement. Bovendien sturen we hier je e-tickets of factuur naartoe en/of houden we je op de hoogte van onze activiteiten (na toestemming, een opt-in).
 • Telefoonnummer: wij vragen je telefoonnummer om contact op te nemen bij vragen.
 • Bedrijfsnaam en -adres: wij vragen het (factuur)adres van jouw bedrijf om eventuele correspondentie per post toe te sturen. Denk bijvoorbeeld aan een factuur of het nasturen van een getuigschrift/bewijs van deelname na een cursus. Daarnaast gebruiken we jouw bedrijfsnaam op een badge.
 • BTW nummer: wij vragen het BTW nummer voor belastingtechnische afhandeling en om te verifiëren of een bedrijf al dan niet geregistreerd is bij de KvK. Dit doen wij omdat we het belangrijk vinden te communiceren met een geregistreerd rechtspersoon/orgaan.
 • Hoofdactiviteit van uw vestiging, interesses, functie: wij vragen naar de hoofdactiviteit van jouw vestiging om de (marketing) communicatie met jou en je organisatie zo doelgericht mogelijk te maken.
 • Vestigingsgrootte: wij vragen naar de vestigingsgrootte om een beeld te krijgen van onze klanten en om de (marketing) communicatie met jou en je organisatie zo doelgericht mogelijk te maken.
 • Voorkeursdatum en –locatie bij een cursus: wij vragen naar een voorkeursdatum bij cursussen om ervoor te zorgen dat jouw startdatum zo goed mogelijk aansluit op jouw voorkeur.
 • Voorkeursdatum bij evenementen: wij vragen naar een voorkeursdatum bij evenementen om een beeld te krijgen van de opkomst per dag en daarvoor de benodigde voorzieningen te treffen.

5. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen zowel offline als online persoonsgegevens voor een correctie afhandeling van onze activiteiten en om onze dienstverlening en/of marketingactiviteiten te verbeteren. Offline doen wij dit wanneer je ons bijvoorbeeld een visitekaartje overhandigt en wij vervolgens jouw gegevens verwerken in het systeem. Daarnaast verwerken wij gegevens die je achter laat op onze website of wanneer je jezelf ter plaatse registreert voor een evenement. www.Mikrocentrum.nl (en andere door Mikrocentrum geregistreerde (sub)domeinen) plaatst cookies bij websitebezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om pagina’s te optimaliseren. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Online doen wij dit met behulp van de volgende tools en cookies:

 • Google Analytics Google Analytics houdt het gebruik van onze website(s) bij zodat we deze kunnen optimaliseren. Denk hierbij aan paginabezoek, gedrag en conversietracking. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
 • Google Adwords Google Adwords registreert het aantal bezoeken en conversies naar aanleiding van campagnes. Daarnaast houdt deze cookie bij welke pagina’s worden bezocht, zodat relevante advertenties op externe websites worden getoond. De gegevens die hier verzameld worden, zijn niet herleidbaar en dus anoniem.
 • Linkedin analytics en Linkedin ads Linkedin analytics registreert het verkeer vanaf onze Linkedin accounts en posts naar onze website(s). In het geval van advertenties, houdt deze cookie bij of acties zoals inschrijvingen hebben plaats gevonden.
 • Act-On: Act-On is een marketing automation tool dat ons helpt profilering toe te passen bij personen die zich aan ons hebben geidentificeerd middels hun e-mailadres en ip-adres. We passen profilering toe bij personen die zich hebben geïdentificeerd middels hun e-mailadres en bijbehorend IP-adres. Het profiel dat wordt opgebouwd bestaat uit persoonlijke en rol-gebaseerde gegevens en webbezoek- en klikgedrag. De persoonlijke gegevens die we van personen kunnen gaan verzamelen, zijn gegevens die middels het beantwoorden van vragen in een formulier of via interactieve content, zoals een test, aan ons zijn verstrekt. We passen profilering toe om onze (commerciële) communicatie zo gericht mogelijk en, indien mogelijk, op het juiste moment te verstrekken. Dit helpt ons onze dienstverlening nog beter te maken. Mocht u liever niet willen dat we profilering op u toepassen, dan kunt u dit kenbaar maken door een verzoek te sturen naar marketing@mikrocentrum.nl. 

Indien je zich niet kenbaar heeft gemaakt middels een e-mailadres, houden we jouw informatie we anoniem bij. Dit is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie. Je kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van jouw browser. Je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser.

6. Verwerking persoonsgegevens

Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens. Dit ondervangen we met een rechtenstructuur per systeem en de inzet van complexe, wisselende wachtwoorden per systeem. Wij verkopen je gegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. Indien je nog geen klant van ons bent zullen wij jouw gegevens uitsluitend voor marketingdoeleinden gebruiken na expliciete toestemming (een opt-in).

7. Beeldopnamen

Op onze evenementen worden foto’s en video’s gemaakt ter verslaglegging en registratiedoeleinden van het betreffende evenement. Het kan dus zijn dat je op foto’s of video’s wordt vastgelegd die tijdens en na afloop van het evenement door ons worden gebruikt. Wil je niet op de foto/video worden vastgelegd, dan kun je dat ter plaatse kenbaar maken aan de foto- en/of videograaf. Kom je achteraf een foto tegen, dan kun je een verwijderverzoek indienen via marketing@mikrocentrum.nl

8. Recht op inzage / rectificatie /verwijdering persoonsgegevens

Ben je  klant van Mikrocentrum en wil je zien welke persoonsgegevens van jou bij ons bekend zijn? Dan kun je gebruikmaken van het recht van inzage. Als je persoonsgegevens niet kloppen, dan kun je Mikrocentrum vragen om deze gegevens aan te passen en waar nodig te verwijderen. Indien gewenst kun je tegen de verwerking bezwaar maken of verzoeken de verwerking te beperken of gegevens over te dragen.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, stuur ons dan een e-mail naar adressen@mikrocentrum.nl.

9. Je kun jouw voorkeuren met betrekking tot marketingcommunicatie zelf wijzigen:

 1. Via https://mikrocentrum.nl/e-mail-voorkeuren
 2. Je kunt telefonisch het formulier wijzig mailvoorkeuren aanvragen. Je ontvangt dan via e-mail een link naar een formulier waarin je zelf aan kunt geven over welke onderwerpen en producten je geïnformeerd wenst te worden. Tel: +31 (0)40 296 99 11.

10. Overige

Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de meest recente en bewezen technieken die door Mikrocentrum up-to-date worden gehouden. Wij doen er alles aan om dit te waarborgen en te bereiken.

11. Melding van datalekken

Mikrocentrum houdt zich aan de Meldplicht datalekken richtlijnen zoals vastgelegd bij de Authoriteit Persoonsgegevens onder de url :https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken. Dat betekent dat wij eerst de ernst van de melding bepalen aan de hand van de richtlijnen en indien nodig overgaan tot het indienen van een melding bij de Authoriteit Persoonsgegevens. Tevens informeren wij tijdig ook alle betrokkenen en belanghebbenden over het datalek en de ondernomen acties. 

Mikrocentrum heeft het recht om de inhoud van deze privacy policy waar nodig te wijzigen. Wij raden je aan om deze policy met enige regelmaat te lezen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen. De laatste wijziging heeft plaats gevonden op: 27 augustus 2020.