• 27 september 2023
  • Leestijd: 4 minuten

Uitreiking eerste microcredential Manufacturing Engineering door Mikrocentrum en Fontys

Cursisten met microcredentials

Publiek-private samenwerking Fontys & Mikrocentrum versterkt kennisintensieve regio

Technologie wordt alsmaar complexer en vraagt daardoor om gespecialiseerde vaardigheden en kennis bij technici. In de Brainport-regio draait het om kennis over Manufacturing Engineering. Om professionals op dit gebied snel en efficiënt op te leiden met focus op de praktijk, ontwikkelden Fontys Hogeschool en Mikrocentrum samen de Manufacturing Excellence Course. Een unieke publiek-private samenwerking die op 25 september feestelijk bekroond werd met de uitreiking van de eerste microcredential aan 14 cursisten voor de module Operations Management. Deze cursisten zijn professionals bij ASML, het bedrijf uit Veldhoven draaide de pilot van deze course.

De hightech- en maakindustrie in Nederland, en met name de bedrijven in de Brainportregio, staan voor een flinke uitdaging: hoe binden, boeien en behouden we deze mensen voor het vakgebied van Manufacturing Engineering? “We zien de afgelopen jaren een trend waarbij bedrijven steeds meer op zoek zijn naar hoogwaardig modulair gecertificeerd onderwijs als een antwoord op deze uitdaging. Door deze unieke samenwerking en door gebruik te maken van elkaars sterktes, laten we met de Manufacturing Excellence Course zien hoe certificering en flexibilisering hand in hand kunnen gaan en kunnen we Leven Lang Ontwikkelen concreet maken,” aldus Frank Bruls, Manager Afdeling Opleidingen van Mikrocentrum.

Belangrijke stap vooruit in leren en certificeren

“De uitreiking van deze microcredential is een belangrijke stap vooruit in de manier waarop we leren en certificeren. Het benadrukt het belang van samenwerking tussen de publieke en private sector om te zorgen voor een goed opgeleide en wendbare beroepsbevolking,” aldus Joep Houterman, Voorzitter College van Bestuur Fontys Hogeschool. Ella Hueting, Directeur Fontys Engineering sluit hier bij aan: “Het moedigt mensen aan om te blijven leren en hun vaardigheden bij te werken om relevant te blijven in een snel veranderende wereld.” Een ander, belangrijk, voordeel van deze opzet is dat het onderwijs op het gebied van manufacturing engineering meegroeit en ontwikkelt, zodat het aansluit op het bedrijfsleven. ASML was de aanjager van de Manufacturing Excellence Course, maar de kennis is ook van toepassing en in te zetten bij andere bedrijven. Hans Krikhaar, Docent Smart Manufacturing - Integrated Systems Engineering bij Fontys en  ontwikkelaar van de cursus: “Mikrocredentials is het instrument om Leven Lang Ontwikkelen vorm te geven"

Microcredential wordt uitgereikt in Veldhoven, foto: Odette Beekmans

Manufacturing Excellence Course

De Manufacturing Excellence Course helpt manufacturing engineers in 4 modules, van gemiddeld 5 dagen, de principes te begrijpen om een productieomgeving efficiënter te verbeteren: Operationeel management, Supply chain management, Power skills en World class manufacturing (Industry 4.0). Antoine Keetels, Senior Director TwinScan Factory LAB Operations bij ASML: “Manufacturing Engineering draait om vakmanschap, het continu zoeken naar meer efficiëntie en effectiviteit om het productieproces te verbeteren, om te kunnen maken wat de klant graag wil hebben. Dit vraagt om continu leren en bijblijven om tot het beste resultaat te komen, de opzet van deze course benadrukt dat. Daarnaast biedt het kansen voor onze engineers om zich verder te ontwikkelen door theorie en praktijk te combineren en nog trotser kunnen zijn op hun vak.”

Waardevol instrument Leven Lang Ontwikkelen

Ciel Stevens, directeur Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO): "Het is fantastisch dat de eerste microcredentials zijn uitgereikt. Deze verifieerbare erkenningen zijn een waardevol instrument om een Leven Lang Ontwikkelen verder te ondersteunen en daarmee flexibel in te kunnen spelen op een arbeidsmarkt met veranderende behoeften. De samenwerking van de opleiders om dit te realiseren - het NRTO-lid Mikrocentrum en Fontys - laat goed zien wat een concrete meerwaarde dit kan brengen voor een bedrijf als ASML. Dit is een mooie opmaat naar de toekomst."

Meer informatie

Voor meer informatie over de Manufacturing Excellence Course, kan men contact opnemen met Mikrocentrum via opleidingen@mikrocentrum.nl of Fontys via htsm@fontys.nl