• 10 augustus 2023
  • Leestijd: 7 minuten

Mikrocentrum ontwikkelt op maat gemaakte cursus Oppervlakte- en warmtebehandeling voor Fokker Landing Gear

MIKRO23 LinkedIn Fokker website

Driedaagse cursus Mikrocentrum helpt engineers Fokker Landing Gear MRB autorisatie te krijgen

Mikrocentrum heeft twaalf engineers van Fokker Landing Gear in een driedaagse cursus bijgeschoold op het vlak van materialenkennis en de invloed van oppervlakte- en warmtebehandeling op de mechanische eigenschappen. Kennis die je niet in reguliere opleidingen vindt, maar de engineers wel helpt hun Material Review Board autorisatie te krijgen.

Fokker Landing Gear produceert landingsgestellen voor militaire vliegtuigen en helikopters. Kritische onderdelen, die aan strikte eisen moeten voldoen. Ze moeten immers onder extreme omstandigheden, zoals hoge of juist lage temperaturen, blijven functioneren. Materialenkennis en weten hoe je met oppervlakte- en warmtebehandelingen de mechanische eigenschappen van de materialen kunt verbeteren, zijn essentieel voor de engineers. Juist voor dit onderwerp heeft Fokker Landing Gear Mikrocentrum gevraagd om twaalf nieuwe engineers bij te scholen. Door de verhuizing van Helmond naar de GKN Aerospace locatie in Papendrecht is namelijk een behoorlijk aantal nieuwe medewerkers ingestroomd.

Mikrocentrum heeft de cursus op maat gemaakt, specifiek voor onze processen en materialen. Dat is belangrijk voor de engineers, die week in week uit beslissingen moeten nemen over producten en processen in een zeer strikt gereguleerde industrietak” Frank Roche, Head of Manufacturing Engineering bij Fokker Landing Gear

MRB Bevoegdheid

De deelnemers zijn onderdeel van het 60 man sterke Manufacturing Engineer team bij Fokker Landing Gear. “Deze cursus gaat hen helpen om MRB (Material Review Board) autorisatie te krijgen. Die bevoegdheid is vereist om werkinstructies te mogen goedkeuren, afwijkende producten te mogen beoordelen en reparatievoorstellen op te stellen”, zegt Frank Roche, Head of Manufacturing Engineering bij Fokker Landing Gear, onderdeel van GKN Aerospace. Ondanks de werktuigbouwkundige achtergrond van de deelnemers, noemt hij deze cursus belangrijk. “70 procent van dit specifiek voor ons gemaakte cursusprogramma kom je in de normale studie werktuigbouwkunde namelijk niet tegen. In het reguliere internationale onderwijs is deze kennis niet beschikbaar. En hoewel we ook on the job trainen, zorgt deze cursus voor een goede basis.”

Niche opleiding nog verder aangepast

Vijf jaar geleden heeft Mikrocentrum deze cursus ontwikkeld voor Fokker Landing Gear, in nauw overleg met de luchtvaarttoeleverancier, die zich enkel en alleen op de nichemarkt van landingsgestellen focust. “Mikrocentrum heeft de cursus op maat gemaakt, specifiek voor onze processen en materialen”, legt Frank Roche uit. Dat is belangrijk voor de engineers, die week in week uit beslissingen moeten nemen over producten en processen in een zeer strikt gereguleerde industrietak. “Dan is het goed dat je begrijpt wat warmte- en oppervlaktebehandeling met onze materialen doet.”

Wij opereren als het gaat om het opleiden en trainen van mensen in materiaalkunde in een niche” Frank Bruls, Manager afdeling Opleidingen bij Mikrocentrum

Mikrocentrum opereert als het gaat om het opleiden en trainen van mensen in materiaalkunde in een niche, vult Frank Bruls, hoofd Opleidingen bij Mikrocentrum aan. “Vanuit die expertise heeft Fokker Landing Gear ons gevraagd een nog specifiekere cursus te ontwikkelen, afgestemd op hun producten en processen.” Doordat de GKN Aerospace dochter in de luchtvaartindustrie gebonden is aan strenge eisen, verschillen de processen van de reguliere hightech industrie. Door de expertise van de docenten kan Mikrocentrum zo’n vraag oppakken. Voorafgaand aan de cursus in het voorjaar van 2023 is er afstemming geweest tussen Fokker Landing Gear en Mikrocentrum. Tijdens het overleg bleek de cursusinhoud nog steeds actueel te zijn. “We leven in een redelijk conservatieve en trage industrie. Na die jaren is er weinig veranderd qua processen en materialen”, legt Frank Roche uit. Hij vindt het goed dat de docenten actief meedenken over aanpassingen om aan te sluiten bij de actualiteit. De luchtvaartindustrie is een complexe industrie met strikte internationale regelgeving.

Dieper in gaan op bedrijfsspecifieke situaties

Omdat het een bedrijfsinterne cursus betreft, waren de deelnemers allemaal collega’s. Zo’n cursus versterkt dus eveneens de samenwerking, een niet te onderschatten neveneffect. Zeker in een team met veel nieuwe medewerkers. Johan van de Graaf, een van de beide docenten en afkomstig van Damco Aluminium Delfzijl Coöperatie, beaamt dit. “In de pauzes ontstond er veel interactie in de groep omdat ze elkaar niet allemaal kenden én ze straks allemaal op de locatie in Papendrecht gaan werken.”

Omdat alle deelnemers van hetzelfde bedrijf zijn, kun je dieper op zaken ingaan omdat ze met eigen voorbeelden komen” Johan van de Graaf, docent Mikrocentrum

De docent ziet nog een andere reden waarom volgens hem bedrijfsinterne cursussen waardevol zijn. ”Omdat alle deelnemers van hetzelfde bedrijf zijn, kun je dieper op zaken ingaan omdat ze met eigen voorbeelden komen. We zaten met allemaal Fokker Landing Gear engineers rond de tafel die eigen cases inbrachten. Daar zijn we intensief op ingegaan en we uitgebreid over de oplossingen gesproken.” Frank Roche, die de cursus drie jaar geleden zelf ook heeft gevolgd, herkent dit. “Dat maakt zo’n cursus interactief en daardoor blijft de stof hangen.” Want, zo geeft hij toe: een driedaagse scholing over materialen en wat warmte- en oppervlaktebehandeling daarmee kunnen doen, is best pittig. Saai wellicht, als de docenten er niet in slagen om de praktijk erbij te halen.

Link met praktijk en toepassing bij docenten essentieel

De manier waarop Mikrocentrum dit soort op maat gemaakte cursussen ontwikkelt en geeft, spelen hier direct op in, merkt Frank Bruls op. “Onze docenten zijn niet alleen theoretisch goed onderlegd maar komen ook uit de praktijk en nemen die ervaring mee.” De cursus bij Fokker Landing Gear is gegeven door Johan van de Graaf en Julien van Kuilenburg, senior Tribology Expert bij ASML. Frank Roche vindt de bedrijfsachtergrond van de docenten heel belangrijk. “Zonder de praktijk en de link naar onze toepassingen zal het moeilijk zijn de mensen zeven uur mee te nemen door de lastige stof. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar dan heb je wel heel goede docenten nodig.”

Frank Roche heeft van de meeste cursisten positieve feedback teruggekregen wat de docenten aangaat. “De deelnemers hebben er zeker iets aan gehad, de een meer dan de ander door de achtergrond in opleiding, Ze staan nu allemaal op een gelijk niveau en kunnen de kennis toepassen.” Het cursusmateriaal is zodanig opgebouwd dat de engineers dit als naslagwerk kunnen gebruiken.

Zonder de praktijk en de link naar onze toepassingen zal het moeilijk zijn de mensen zeven uur mee te nemen door de lastige stof. Ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar dan heb je wel heel goede docenten nodig” Frank Roche

Internationale groep cursisten

Johan van de Graaf werkt al een aantal jaren als freelance docent voor Mikrocentrum. Hij houdt ervan met zo’n groep hoogopgeleide engineers te werken, in het geval van Fokker Landing Gear ook nog internationaal zeer divers. “We hadden zeven nationaliteiten in de groep; allemaal hoog opgeleide engineers, alleen ontbrak het stukje kennis op dit vlak.” Als docent weet je dan dat je niet je taalgebruik hoeft te veranderen in Jip en Janneke taal, merkt de Mikrocentrum docent op. Er waren zelfs twee metallurgen in de groep, mensen met dezelfde achtergrond als Johan zelf. “Als docent moet je daar gebruik van maken door ze erbij te betrekken.” Hij vindt de leergierigheid van de Fokker Landing Gear groep erg hoog. Hoewel iedereen in zijn werk met een ander onderdeel van het landingsgestel bezig is, willen ze allemaal het naadje van de kous weten van wat het effect van warmtebehandeling van titanium is, om een voorbeeld te noemen.

Trotser op maakindustrie

Johan van de Graaf vindt het altijd leuk om met zo’n groep engineers te werken. Hun kennis en expertise dwingt de docent diep in de materie te gaan. Zijn praktijkervaring komt daarbij van pas. En die praktijkervaring vergroot hij als hij dit soort cursussen geeft. “Ik leer zelf ook doordat ik in de keuken van het bedrijf mag kijken; ik leer van hun voorbeelden.” Het enthousiasme waarmee de groep van Fokker Landing Gear bezig is onderdelen voor de luchtvaart te ontwikkelen en produceren, noemt hij aanstekelijk. “Ze zijn allemaal vliegtuigfanaten; ze komen vaak uit het buitenland specifiek naar Nederland om voor Fokker Landing Gear te werken omdat ze gegrepen zijn door het product. Het bedrijf heeft nog steeds een substantieel aandeel in de vliegtuigbouw. Daar mogen we als Nederland best trots op zijn.”

 

Meer weten over bedrijfsinterne opleidingsmogelijkheden?

Kies je ervoor om een of meerdere cursussen bedrijfsintern te organiseren? Dan stemmen we samen met jou, de docent en een van onze programmamanagers alle wensen en opleidingsbehoefte persoonlijk af. Van voorbereiding tot afronding, in het gehele traject word je nauw betrokken. Zo ben je verzekerd van de beste kwaliteit, zorgen we voor de juiste afstemming op uw bedrijfsspecifieke vraag en een optimaal resultaat

Bekijk hier de mogelijkheden