Geometrische meettechniek en tekeninglezen

De technische tekening is het basisdocument voor alle medewerkers in de keten van ontwerp tot en met montage en bevat alle informatie waaraan een eindproduct moet voldoen. Om misverstanden in de productie, assemblage en tijdens metingen te voorkomen, is het belangrijk dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken. Dit geldt ook voor het hanteren van maatstaven, uitgangspunten en normen. Hoe kunt u een technische tekening het beste lezen? Hoe definieert u vorm- en plaattolerantie elementen volgens de NEN normeringen en hoe past u 2D tekeningen aan naar 3D CAD modellen (Model Based Definition)? Welke meetinstument(en) en beoordelingsmethode(es) past u toe? Ga aan de slag met geometrische meettechniek, tekeninglezen en vorm- en plaatstoleranties en verhoog de kwaliteit van uw eindproducten!

Tekeninglezen Tekeninglezen
Tekeninglezen Tekeninglezen

Geometrische meettechniek en tekeninglezen

De technische tekening is het basisdocument voor alle medewerkers in de keten van ontwerp tot en met montage en bevat alle informatie waaraan een eindproduct moet voldoen. Om misverstanden in de productie, assemblage en tijdens metingen te voorkomen, is het belangrijk dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken. Dit geldt ook voor het hanteren van maatstaven, uitgangspunten en normen. Hoe kunt u een technische tekening het beste lezen? Hoe definieert u vorm- en plaattolerantie elementen volgens de NEN normeringen en hoe past u 2D tekeningen aan naar 3D CAD modellen (Model Based Definition)? Welke meetinstument(en) en beoordelingsmethode(es) past u toe? Ga aan de slag met geometrische meettechniek, tekeninglezen en vorm- en plaatstoleranties en verhoog de kwaliteit van uw eindproducten!

Cursussen op het gebied van Geometrische meettechniek en tekeninglezen

Vorm- en plaatstoleranties

1 maart 2021 6 bijeenkomsten

3D-meettechniek

16 maart 2021 4 bijeenkomsten

3D-scanning

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Geometrische meettechniek

10 maart 2021 5 bijeenkomsten

Meetsysteemanalyse (MSA)

26 mei 2021 1 bijeenkomst

Tekeninglezen

1 maart 2021 4 bijeenkomsten

Evenementen op het gebied van Geometrische meettechniek en tekeninglezen

logo

Vakbeurs en Congres

Precisiebeurs

18 t/m 19 november 2020
Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

logo

Themabijeenkomst

MBD Meet & Learn Community Webinar

10 februari 2021
Online

Blogs en Nieuws