De technische tekening is het basisdocument voor alle medewerkers in de keten van ontwerp tot en met montage en bevat alle informatie waaraan een eindproduct moet voldoen. Om misverstanden in de productie, assemblage en tijdens metingen te voorkomen, is het belangrijk dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken. Dit geldt ook voor het hanteren van maatstaven, uitgangspunten en normen. Hoe kunt u een technische tekening het beste lezen? Hoe definieert u vorm- en plaattolerantie elementen volgens de NEN normeringen en hoe past u 2D tekeningen aan naar 3D CAD modellen (Model Based Definition)? Welke meetinstument(en) en beoordelingsmethode(es) past u toe? Ga aan de slag met geometrische meettechniek, tekeninglezen en vorm- en plaatstoleranties en verhoog de kwaliteit van uw eindproducten!

img img
img img

Geometrische meettechniek en tekeninglezen

De technische tekening is het basisdocument voor alle medewerkers in de keten van ontwerp tot en met montage en bevat alle informatie waaraan een eindproduct moet voldoen. Om misverstanden in de productie, assemblage en tijdens metingen te voorkomen, is het belangrijk dat alle betrokkenen dezelfde taal spreken. Dit geldt ook voor het hanteren van maatstaven, uitgangspunten en normen. Hoe kunt u een technische tekening het beste lezen? Hoe definieert u vorm- en plaattolerantie elementen volgens de NEN normeringen en hoe past u 2D tekeningen aan naar 3D CAD modellen (Model Based Definition)? Welke meetinstument(en) en beoordelingsmethode(es) past u toe? Ga aan de slag met geometrische meettechniek, tekeninglezen en vorm- en plaatstoleranties en verhoog de kwaliteit van uw eindproducten!

Cursussen op het gebied van Geometrische meettechniek en tekeninglezen

3D-meettechniek

28 oktober 2020 4 bijeenkomsten

Geometrische meettechniek

30 oktober 2020 5 bijeenkomsten

Meetsysteemanalyse (MSA)

13 november 2020 1 bijeenkomst

Tekeninglezen

25 november 2020 4 bijeenkomsten

Vorm- en plaatstoleranties

2 oktober 2020 3 bijeenkomsten

3D-scanning

Deze cursus wordt alleen bedrijfsintern georganiseerd.

Evenementen op het gebied van Geometrische meettechniek en tekeninglezen

logo

Vakbeurs en Congres

Precisiebeurs

18 t/m 19 november 2020
Brabanthallen, 's-Hertogenbosch

Blogs en Nieuws